Hvad betyder faciliteterne?

På nogle af oplevelserne finder du faciliteter angivet

Faciliteterne er til for du bedre kan tage stilling til om det er en oplevelse for dig. 

Som det ser ud lige nu, er det mest naturområder du finder faciliteter på – men det er også oftest her, spørgsmålet bliver stillet. “Er der parkering?” “Er der toilet?” “Er der et sted, mad kan slå sig ned og nyde sin mad?”

Derfor har vi lavet en guide her, til hvad du kan forvente, når de forskellige faciliteter er angivet.

Parkering betyder at der er parkering tilgængelig på eller relativt tæt på stedet. Vi tager ikke højde for om denne er betalt eller gratis parkering. Der tages forbehold for at der er fejlinformeret. 

Hvis der er toilet markeret på oplevelsen, betyder det, at der på eller relativt tæt på oplevelsen kan findes et toilet eller offentligt toilet. Der tages ikke højde for om det toilet vogn/skur eller normalt. Dog indgår muldtoilet dog ikke her. 

Kan du se Fri teltning som facilitet på oplevelsen? Så det fordi der er Fri teltning i det område, oplevelsen findes. Det er typisk i skove og grønne områder du finder denne facilitet markeret.

For at se alle gældende regler for Fri teltning, skal du besøge Naturstyrelsens hjemmeside.

Ser du Shelter som facilitet på en oplevelse, så det fordi der er et shelter at finde på lokationen eller i nærheden. Ofte finder du denne facilitet i skove og grønne områder. 

Er der angivet bålplads, så er det fordi der er et frit tilgængeligt bålsted på den pågældende oplevelse. Det er oftest en facilitet du ser i skove, ved grønne områder og andre udendørs attraktioner. 

Er der lejrplads på oplevelsen betyder det at du nær eller på stedet finder en lejrplads. En lejrplads er typisk indbegrebet af at der er både bål- og teltplads. Det er en facilitet du finder i skove eller ved grønne områder. 

Er legeplads angivet som facilitet betyder det at der er en legeplads tæt på eller ved oplevelsen. Det betyder også at der kan findes steder, som ikke er kategoriseret som en legeplads, men hvor det blot er en facilitet. Det vil det typisk være, hvis det er en større park med en mindre legeplads eller en skov, hvor der i en lysning findes en mindre legeplads eller lign. 

Til forskel for naturlegepladsen, er denne legeplads ikke nødvendigvis lavet af naturmaterialer.

Er naturlegeplads angivet som facilitet betyder det, at der er en legeplads tæt på eller ved oplevelsen. Det betyder også at der kan findes steder, som ikke er kategoriseret som en legeplads, men hvor det blot er en facilitet. Det vil det typisk være, hvis det er en større park med en mindre legeplads eller en skov, hvor der i en lysning findes en mindre legeplads eller lign.

Er denne facilitet tilføjet, er oplevelsen eller aktiviteten tilgængelig for en gangbesværet/kørestolsbruger. Fx ved en strand kan det betyde at du kan komme ned til stranden i kørestol eller ved et museum betyder det at du kan besøge museet i kørestol.

Denne betyder at der er mulighed på pågældende sted at fiske. Fx hvis det er en sø, der er oplevelsen – så kan denne være på, hvis der må fiskes i søen. 

Denne er på, hvis der i nærheden er en kiosk, ishus eller mulighed for at proviantere af en art. Det er en facilitet du typisk ser på strande eller badesøer. 

Denne facilitet er typisk noget du finder i skove og betyder at der er opstillet muld/multtoilet eller anden form for primitivt toilet. 

Denne betyder at der er et fugletårn/udkigspost eller forhøjning der bruges som udkigspunkt. Det er ofte en facilitet du finder i naturområder som ved søer og moser – enkelte skove kan du også finde dem i. 

Er denne facilitet på oplevelsen, betyder det at der findes en hundeskov i området men nødvendigvis at hele området er en hundeskov. 

Er denne facilitet markeret på et naturområde, betyder det at du kan finde MTB ruter det pågældende sted. Der er flere skove og naturområder der har officielle MTB ruter og vi har forsøgt i bedste omfang at linke til officielle ruter i beskrivelserne. 

Ligesom med andre faciliteter betyder denne at der på pågældende oplevelse/sted findes skatepark. Altså fx en park, hvor du kan finde en skatepark. 

Ved denne betyder det at der ved området eller oplevelsen findes en kælkebakke. Det kan fx være i en skov, hvor du kan finde en kælkebakke. Der vil denne facilitet være afkrydset. 

Dette betyder at der er en plads, hvor der må grilles eller et bål med grill gitter til.

Denne betyder – måske som det lyder – at der er borde-bænkesæt det pågældende sted. Det kan også betyde at der er et madpakke hus – dog kan man ikke altid regne med om der er overdækket eller ej. 

Med øget fokus på sundhed og trivsel i naturen, finder du også flere og flere motionsanlæg i skove og på naturområder rundt omkring i Danmark. Her giver vi dig en indikator for om der er et motionsanlæg i pågældende skov, sø, grønne område eller i en park. 

Denne betyder at det er gratis for børn – altså ikke nødvendigvis gratis for voksne at besøge. Der er mange museer, der har gratis entré for børn, men ikke for voksne. Det betyder at du kan have dine børn med på slæb helt omkostningsfrit. 

Denne finder du oftest markeret på strande og badesøer. Det betyder at der er en offentlig tilgængelig badebro – men indikere ikke noget om, om badebroen er der hele året eller bliver taget ned for vinteren. 

Denne facilitet betyder – som antyder – at der er vandreruter eller stisystemer på det pågældende område. 

Dette er typisk en facilitet, du ser ved strande. Den fortæller om der i sommermånederne er livredder på stranden. 

Vi tager selvfølgelig forbehold for at faciliteterne har ændret sig, fra vi har oprettet oplevelsen på siden til nu. Der tages også forbehold for at der kan være fejlinformationer fra 3. part. 

Hvis du kender til faciliteter der behøves rettelse eller som ikke er angivet på nogle af oplevelserne, modtager vi meget gerne tip og information. Kontakt os i dag med dit tip.